Trận 2 CPC3 08/07/2024 – Hiển Long Xuyên Và Phước Cần Thơ Xổ Đá 100

Trận 2 CPC3 08/07/2024 giữa anh Hiển Long Xuyên và anh Phước Cần Thơ giao lưu đồng xổ 100 triệu

Đồng trạng gà 2750g

Anh Phước CT gà đỏ và anh Hiển LX gà xanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *